Werkwijze

PDF | Afdrukken | E-mail

De beste werkwijze bij de inzet van het MINCE model berust op het snel vaststellen van de initiële volwassenheid met een Bronze meting. Op basis van de uitkomsten wordt vervolgens besloten al dan niet tot diepgaandere meting en tot verbeteracties over te gaan.

De Bronze meting wordt bij voorkeur periodiek herhaald. De organisatie kan dit desgewenst ook op eigen kracht, dus zonder hulp van een externe partij.

Deze herhaalmetingen kunnen op Bronze, Silver of Gold niveau plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten en de analyse daarvan wordt vervolgens zonodig tot gerichte verbeteracties besloten.

De verbeteracties (deze worden in MINCE Action Flavors genoemd) leiden tot één of meer verbeterprogramma’s, die op hun beurt bestaan uit één of meer projecten voor de ‘harde’ kant (bijvoorbeeld het invoeren van een systeem) en activiteiten in de lijnorganisatie voor de ‘zachte’ kant (gedrag, samenwerking). Gedragsveranderingen vormen een significant aandeel in de verbeteracties: MINCE baseert zich bij het verbeteren van organisaties veel minder op tooling en techniek en bij voorkeur op attitude, gedrag en competenties.

Op dit laatste aspect ligt met name een van de sterkste bidirectionele koppelpunten met andere modellen en methodieken. Hierover volgt verderop nog nadere informatie.

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen aarzel niet en mail ons!