Verbeterimplementaties volgens het model

PDF | Afdrukken | E-mail

MINCE verstrekt op basis van het gemeten volwassenheidsniveau bij elk van de zes Towers interventie advies. Dit advies wordt aangeduid met de term Action Flavors en de opvolging ervan zal leiden tot verhoging van de volwassenheid van de organisatie. MINCE onderscheidt zeven Action Flavors:

• AF1 – Quickening: versnelling, zodanig bespoedigen dat veranderingen niet meer tijd nemen dan noodzakelijk

• AF2 – Broadening: verbreden, veranderen met medeneming van de volle breedte

• AF3 – Deepening: verdiepen, integraal beschouwen en onderbouwen van veranderingen

• AF4 – Preservation: verduurzamen, het voor de toekomst vasthouden van hetgeen werd geleerd

• AF5 – Tailoring: verbijzonderen, toesnijden op het publiek dat onderwerp is van de verandering

• AF6 – Interrelating: verbinden, het verbinden van alle betrokkenen bij verbeteracties

• AF7 – Explicitation: verexpliciteren, het zodanig verwoorden van het beoogde doel dat dit door betrokkenen als het ‘lonkende perspectief’ beschouwd wordt.

De relatie tussen verbeteringen in Towers en Criteria enerzijds en Action Flavors anderzijds is overigens niet één-op-één. Meerdere Action Flavors kunnen worden gecombineerd en leiden tot de verbetering van één Tower/Criterion, maar ook is het mogelijk dat één Action Flavor leidt naar de verbetering van meerdere Towers/Criteria.

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen aarzel niet en mail ons!