Opbouw van het model

PDF | Afdrukken | E-mail

Het MINCE model gebruikt de metafoor van een kasteel met zes torens en elk van deze torens representeert een perspectief op de organisatie. Vanuit elke van deze zes torens wordt de organisatie in vijf verschillende richtingen onderzocht. Het resultaat is de volwassenheid van de organisatie voor elk van de zes torens op elk van de vijf onderscheiden niveaus.

 
 

Towers

PDF | Afdrukken | E-mail

MINCE beschouwt organisaties vanuit zes perspectieven. De volgende Towers worden onderscheiden:

I - People: al hetgeen met de bemensing te maken heeft

II – Methods & Techniques: de verspreiding en inzet van methoden en technieken

III – Customer: de invloed die vanuit de klantorganisatie komt

IV – Realization: de wijze waarop de organisatie tot resultaten komt

V – Knowledge: alle aspecten van kennis en kennis management

VI – Supporting Services: ondersteunende diensten, waarin secretariaten van lijnafdelingen, project office(s) en programme office(s) zijn begrepen.

 
 

Criteria

PDF | Afdrukken | E-mail

MINCE beschouwt de organisatie vanuit vijf verschillende niveaus in elk van de zes genoemde Towers in vijf richtingen. Deze richtingen worden aangeduid als Criteria. Elk Criterium geeft, anders geformuleerd, specifieke kwalificaties van de organisatie als we die beschouwen vanuit een bepaalde Tower en vanaf een bepaald volwassenheidsniveau. De vijf Criteria die MINCE in elk van de zes Towers en op elk van de vijf Levels onderscheidt zijn:

A – Leadership: In hoeverre sprake is van een leidende positie, wordt het voortouw genomen

B – Staff: Mensen dienen over de juiste competenties te beschikken

C – Policy: Het management dient een duidelijk beleid voor ogen te hebben

D – Means: De beschikbare middelen dienen te voldoen

E – Instructions: Werkinstructies dienen de bedrijfsvoering te ondersteunen.

 
 

Levels

PDF | Afdrukken | E-mail

Zoals gesteld onderscheidt MINCE vijf volwassenheidsniveaus. Deze zijn feitelijk overgenomen van een versie van INK/EFQM en ze worden aldus aangeduid:

1 – Activities: activiteitgedreven

2 – Processes: procesgedreven

3 – Systems: systeemgedreven

4 – Supply Chain: ketengedreven

5 – Quality: kwaliteitgedreven

 
 

Meting conform het model

PDF | Afdrukken | E-mail

De organisatie streeft naar het bereiken van het ambitieniveau en meet daartoe haar actuele MINCE volwassenheid langs één of een combinatie van de volgende aanpakken:

  • Bronze: meting op basis van een enquête, feitelijk een lijst met statements die de respondenten al dan niet herkennen bij de onderzochte organisatie
  • Silver: meting op basis van tenminste twee gestructureerde interviews, uit te voeren door externe materiedeskundigen
  • Gold: meting op basis van tenminste twee gestructureerde interviews, uit te voeren door interne materiedeskundigen.

 
 

Pagina 3 van 4

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen aarzel niet en mail ons!