Wat merkt u als medewerker van MINCE?

PDF | Afdrukken | E-mail

Als medewerker in een organisatie die MINCE inzet voor het bepalen en verbeteren van haar projectmatige volwassenheid zal aan u in het kader van het onderzoek worden gevraagd naar hetgeen u in uw dagelijkse werk om u heen waarneemt. MINCE baseert de metingen namelijk op de wijze waarop medewerkers bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden de organisatie ervaren. Uw terugkoppeling is doorslaggevend voor het succes van de MINCE activiteiten en omdat het belangrijk is dat u zich eerlijk uitspreekt, ook wanneer het over onvolkomenheden gaat, zal uw bijdrage aan het onderzoek anoniem blijven. De in verband met het onderzoek aan u verstrekte code is volstrekt willekeurig en het is zowel achteraf als vooraf onmogelijk uw naam te koppelen aan de door u geleverde informatie. Er zal niet letterlijk worden gevraagd hoe u de gang van zaken waarneemt. Inplaats daarvan krijgt u een stelling te lezen en wordt aan u gevraagd in hoeverre u het gestelde in uw dagelijkse werk herkent of juist niet herkent. U kunt daartoe kiezen uit twee mogelijke reacties: dit herken ik of dit herken ik niet. Mogelijk, maar niet per se, zult u te maken krijgen met de uitvoering van op MINCE gebaseerde verbeteringen. Deze verbeteringen worden in de organisatie doorgevoerd door op bepaalde niveaus (bijvoorbeeld afdelingen) te interveniëren. Daarbij wordt aan de afdeling gevraagd op een bepaalde manier te gaan werken, te beginnen met een bepaalde vorm van overleg of iets dergelijks.

 
 

Doorlooptijden

PDF | Afdrukken | E-mail

De doorlooptijd van inzet die resulteert in een rapportage, op basis waarvan tot interventies wordt besloten, bedraagt enkele weken. Het inzetten van de eenvoudigste en snelste meetmethodiek (‘Bronze’) kan gebeuren in een doorlooptijd vanaf ongeveer twee weken, welke tijdspanne grotendeels wordt bepaald door de tijd die voor het terugzenden van enquêtes wordt gereserveerd. Hier is weinig inzet van (externe of interne) materiedeskundigen voor benodigd. Het inzetten van de twee uitgebreidere en diepgaandere meetmethodieken (‘Silver’ of ‘Gold’) vergt iets meer tijd en daartoe is wat meer inzet van materiedeskundigen vereist. De twee uitgebreidere meetmethodieken zijn gebaseerd op tenminste twee tot maximaal zeven interviews per organisatie of organisatie onderdeel.

 
 

Herhaalbaarheid

PDF | Afdrukken | E-mail

Eén van de sterke kanten van MINCE is dat de metingen periodiek (bijvoorbeeld op Bronze niveau) herhaald kunnen worden. Dit brengt nauwelijks kosten met zich mee. Door een of tweemaal per jaar te herhalen, wordt een trend zichtbaar en op basis daarvan kan eenieder vaststellen of de organisatie zich al dan niet in de juiste richting ontwikkelt.

 
 

Werkwijze

PDF | Afdrukken | E-mail

De beste werkwijze bij de inzet van het MINCE model berust op het snel vaststellen van de initiële volwassenheid met een Bronze meting. Op basis van de uitkomsten wordt vervolgens besloten al dan niet tot diepgaandere meting en tot verbeteracties over te gaan.

De Bronze meting wordt bij voorkeur periodiek herhaald. De organisatie kan dit desgewenst ook op eigen kracht, dus zonder hulp van een externe partij.

Deze herhaalmetingen kunnen op Bronze, Silver of Gold niveau plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten en de analyse daarvan wordt vervolgens zonodig tot gerichte verbeteracties besloten.

De verbeteracties (deze worden in MINCE Action Flavors genoemd) leiden tot één of meer verbeterprogramma’s, die op hun beurt bestaan uit één of meer projecten voor de ‘harde’ kant (bijvoorbeeld het invoeren van een systeem) en activiteiten in de lijnorganisatie voor de ‘zachte’ kant (gedrag, samenwerking). Gedragsveranderingen vormen een significant aandeel in de verbeteracties: MINCE baseert zich bij het verbeteren van organisaties veel minder op tooling en techniek en bij voorkeur op attitude, gedrag en competenties.

Op dit laatste aspect ligt met name een van de sterkste bidirectionele koppelpunten met andere modellen en methodieken. Hierover volgt verderop nog nadere informatie.

 
 

Reikwijdte

PDF | Afdrukken | E-mail

MINCE reikt idealiter tot buiten de organisatie die op verbetering uit is. Het optimale resultaat wordt bereikt indien ook de toeleveranciers en de klanten meegenomen worden bij het bepalen van de volwassenheid – al is dat (strikt genomen) geen voorwaarde. Het blijft een feit dat de wijze waarop toeleveranciers en klanten de betreffende organisatie feitelijk ervaren onweerlegbaar een factor van belang is in het kader van de volwassenheidsontwikkeling. Hier is sprake van dualiteit en ketenbelangen: de klantorganisatie en de toeleverancier beïnvloeden de volwassenheidsontwikkeling van de derde partij. En andersom.

 
 

Pagina 2 van 4

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen aarzel niet en mail ons!