eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juniVIP-logo 2010 - De allereerste meting in verband met het VIP-onderzoek (Vrije Universiteit) heeft bij Chess in Haarlem plaatsgevonden. Binnen een periode van circa twee kalenderweken wordt nu het VIP-report geproduceerd, op grond waarvan de betreffende organisatie een "cijferlijst" ontvangt en, daarnaast, een reeks verbetersuggesties. De deelnemers toonden zich zeer voorkomend en belangstellend. De enquête is door een grote groep van de benaderde individuele medewerkers ingevuld en dat is een uitstekende indicator voor de betrouwbaarheid van de 'flow'-meting. De gesprekspartners ten behoeve van de interviews zaten op de praatstoel - uitstekend!

De hierboven genoemde "cijferlijst" geeft de huidige stand van zaken weer, inclusief de mate waarin medewerkers thans al dan niet in 'flow' verkeren en hoe de omgeving de organisatie in meer of mindere mate op waarde schat. Met de verbetersuggesties wordt de organisatie een handreiking geboden op grond waarvan men tot interventies over zou kunnen gaan. Dat is geheel en al vrijwillig, het plegen van interventies is geen onderdeel van het VIP-onderzoek (al is het vanuit het VIP-onderzoek uiteraard wel interessant vast te stellen of eventuele interventies een effect sorteren).

De meting verliep soepel, maar er waren wel wat kleine kinderziektes met de via het web beschikbaar gestelde enquête. Gelukkig zijn die inmiddels opgelost en kunnen we er daardoor op vertrouwen dat alle navolgende VIP-metingen van deze kleine verstoringen gevrijwaard blijven. Behalve de enquête zijn er ook interviews afgenomen. Deze gesprekken verliepen in een uitstekende sfeer. Er was in de tijdsplanning rekening gehouden met wat extra gelegenheid om over de inhoud en het karakter van het VIP-onderzoek te spreken met de geïnterviewden. Dat was maar goed ook, want men bleek daar zeer in geïnteresseerd.

De Verbeelding

Developed by JoomVision.com

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...