Versatility In Personalities

Zorgt ervoor dat het succes van uzelf en uw organisatie toeneemt organisatie succes. Het promotieonderzoek Versatility In Personalities (VIP) meet het verband tussen de mate waarin:

1. medewerkers gestimuleerd worden (‘in flow’ zijn);

2. organisaties in staat zijn in te spelen op (onverwachte) veranderingen (‘volwassenheid’);

3. de waarde van de organisatie in het maatschappelijk verkeer zich ontwikkelt (‘value’).

Met de meetresultaten kunt u als individuele medewerker, maar ook als organisatie uw voordeel doen. Succesvragen zijn onder meer: Hoe prikkel ik mijn individuele medewerkers zodanig, dat zij daardoor beter uit de verf komen? Hoe richt ik mijn organisatie zodanig in, dat de gezamenlijke inspanningen bijdragen aan de maximale wendbaarheid en wij daardoor (onverwachte) veranderingen goed kunnen absorberen? Hoe maximeren wij de waarde van onze organisatie in het maatschappelijk verkeer?

Hoeveel tijd vergt deelname?

Met behulp van interviews en enquêtes worden de drie bovengenoemde factoren vastgesteld. Dit gebeurt tweemaal per jaar. De interviews vergen van elke deelnemende organisatie per jaar een investering van ongeveer acht uur. De enquêtes vergen van elke deelnemende medewerker per jaar enkele minuten. De bepaling van de formule inzake ‘value’ vergt eenmalig ongeveer een tot twee uur.

Wat hebben individuele deelnemers eraan?

Deelnemende individuele medewerkers krijgen, mede dankzij het VIP onderzoek, beter inzicht in hun eigen sterktes en zwaktes. Bovendien kunnen zij zichzelf, als ze dat zelf willen, ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zich te laten coachen, opleidingen te volgen, deel te nemen aan intervisiegroepen etc.

Wat heeft onze organisatie eraan?

Organisaties kunnen, als zij dat willen, op basis van de aangereikte op de organisatie toegesneden verbetersuggesties, hun volwassenheid en maatschappelijke waarde vergroten.

Wat is het doel?

VIP onderzoekt het verband tussen individueel welbevinden, organisatie volwassenheid en de organisatiewaarde in het maatschappelijk verkeer. Gedurende het onderzoek krijgen de deelnemende organisaties hun eigen halfjaarlijkse rapporten toegeleverd. Daarin worden interventies beschreven waarmee men zich kan verbeteren. De scores en de interventies worden alleen aan de organisatie waarover zij handelen verstrekt. Deze informatie wordt dus niet aan andere deelnemers aan het onderzoek gegeven.

Hoe lang loopt het onderzoek?

Het is de verwachting dat dit VIP-onderzoek gedurende ongeveer vier jaar zal plaatsvinden, vanaf 2010 tot en met 2014.

Het is de bedoeling dat alle deelnemende organisaties gedurende deze gehele termijn mee blijven doen.

Wie kan deelnemen?

Voor het onderzoek doen we een beroep op de individuele medewerkers en de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. De combinatie van de persoonlijke visie en de aanpak van de organisatie is van groot belang.

Wie is opdrachtgever?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vrije Universiteit in Amsterdam en gesponsord door pr1ma (http://www.pr1ma.nl).

Wie zijn de deelnemers?

Het streven is om ongeveer tien organisaties en hun medewerkers mee te nemen. Deelnemers aan het VIP-onderzoek zijn momenteel (in alfabetische volgorde):

• Agfa Healthcare

• Bartosz

• Chess

• M&I Partners

• Royal Bank of Scotland

• UPC

• Vrije Universiteit

Met enkele andere organisaties zijn de gesprekken nog gaande.

 

personalia

Met een zestal andere organisaties worden thans (augustus 2010) afrondende gesprekken gevoerd inzake hun deelname. geheimhouding Met de informatie die in het kader van het onderzoek wordt verzameld en geproduceerd betrachten wij maximale zorgvuldigheid, overeenkomstig de gedetailleerde gedragscode. promotor VIP – Versatility In Personalities U wordt van harte uitgenodigd zich als deelnemer aan dit onderzoek aan te melden via email ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

De promotor prof. dr. Erik van de Loo is verbonden aan zowel INSEAD (Fontainebleau) als de Vrije Universiteit. Verder is hij partner en medeoprichter van Phyleon in Den Haag. Phyleon is gespecialiseerd in het verbinden van veranderprocessen van individuen, groepen en organisatie onderdelen. Erik van de Loo studeerde cum laude af in de Klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, is doctor in de sociale wetenschappen (Universiteit Leiden, 1987) en verkreeg de Mastergraad bij de SIOO (1997). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen en was onder meer columnist bij het weekblad Intermediair.

De copromotor is prof.dr. Anton Cozijnsen, als hoogleraar Verandermanagement verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Vanaf 1980 is hij bovendien organisatieadviseur, oorspronkelijk verbonden aan Holland Consulting Groep; tegenwoordig is hij zelfstandig adviseur. Anton Cozijnsen publiceerde meer dan 17 boeken en diverse artikelen op het gebied van Verandermanagement en Professioneel Innoveren. Recentelijk zijn de boeken Handboek Verandermanagement, i.s.m. Prof. ir drs W.J. Vrakking (2003) en Anders Veranderen, Sturen op slaagfactoren bij complexe veranderprojecten (2004) verschenen.

Remco Meisner is zelfstandig project-, programma- en interimmanager. In 1983 voltooide hij zijn studie informatietechnologie, in 2003 behaalde hij zijn MBA aan de University of Liverpool en in 2008 voltooide hij de opleiding Verandermanagement aan de VU. Hij verrichtte onderzoek naar projectmatige volwassenheid en publiceerde daarover MINCE – A Framework For Organizational Maturity (ISBN 978-90-8753-047-1). Verder schreef hij een boek over het inzetten van het internet als hulpmiddel bij het realiseren van internationale projecten en publiceerde hij in diverse andere boeken en daarnaast in periodieken.

Laatste nieuws

VIP

  Versatility In Personalities Zorgt ervoor dat...
Lees meer...
Bartosz en VIP

Bartosz en VIP

Bartosz (Arnhem, Hilversum) besloot vandaag mee te...
Lees meer...

MINCE model

Een zeer beknopte uitleg van het MINCE model, de Towers,...
Lees meer...

MINCE meetmethode

In deze videoboodschap van ongeveer anderhalve minuut...
Lees meer...
Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

10 november 2010 - De Royal Bank of Scotland heeft...
Lees meer...
eerste VIP-meting uitgevoerd

eerste VIP-meting uitgevoerd

9 juni 2010 - De allereerste meting in verband met...
Lees meer...

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen aarzel niet en mail ons!